Frisöraspirant, 1 500 poäng

Utbildningen Frisöraspirant lägger fokus på det praktiska frissörhantverkets grunder och gör eleven redo för en lärlingstid eller anställning på salong.

Utbildningen öppnar dörren till yrket och har fokus på praktiska hantverksämnen som klippteknik, färg, slingor, strukturbehandling och uppsättningar men även kundservice och annat som är själva kärnan i hantverket.

Utbildningen är i första hand utformad för elev som planerar att arbeta som anställd frisör  och möjligen vill inleda sin yrkesbana med en lärlingstid på salong. Elev kan tillgodoräkna sig utbildningen på sin väg mot gesällbrev.

Frisöraspirant är en mer grundläggande utbildning än alternativet Diplomerad frisör, 1 900 poäng som vänder sig till elev som planerar bli sin egen i framtiden med egen salong eller hyrstol, något som är mycket vanligt i branschen.

En fördjupad beskrivning av kursinnehåll, alternativ för undervisningsformer, datum för kursstarter och annat finns på utbildningspresentationen.


Hantverk – inriktning Frisöraspirant, 1 500 poäng

Nationellt yrkespaket som öppnar dörren till frisöryrket och lägger fokus på praktiska hantverksämnen som klippteknik, färg, slingor, strukturbehandling och uppsättningar men även kundservice och annat som hör till hantverkets kärna. Utbildningsmål är att förbereda eleven för en karriär som anställd frisör, ofta inledd med en tid som lärling på salong. Finns som plats- och distansundervisning i normaltempo 20 poäng per vecka. Obs! Tillgänglig endast via Kristianstad kommun.

Kurskod, kursnamn och poäng
HAVHAV0 – Hantverk introduktion, 200 poäng
HAVFRI01 – Frisör 1, 200 poäng
HAVFRI02 – Frisör 2, 200 poäng
HAVFRI03 – Frisör 3, 200 poäng
HVKMAE0 – Hantverkskunskap, material och miljö, 100 poäng
HAVFRI04 – Frisör 4, 200 poäng
HAVFRI05 – Frisör 5, 200 poäng
HVKTRA0 – Hantverkskunskap, Tradition och utveckling, 100 poäng
HAVFRI06a – Frisör 6a, 100 poäng