Färgteknik bas, 400 poäng

Två enstaka kurser som tillsammans ger eleven breda och användbara kunskaper inom färgförändrande behandlingar som färgning, toning, blekning och slingning.

Något förenklat ägnar sig en hårstylist inom färgteknik åt en av de mest kreativa och samtidigt komplexa och utmanande delarna inom frisöryrket. Efter avslutad utbildning kan eleven arbeta yrkesmässigt med färgförändrande behandlingar och detta är också en utmärkt kombination av enstaka kurser för den frisör som vill fräscha upp sina kunskaper i färg, toning, blekning och slingning.

Eleven kan efter genomförd utbildning titulera sig Diplomerad Hårstylist – Färgteknik. Alla redskap och förbrukningsprodukter för utbildningen ingår, i vissa fall i form av låneutrustning.

En fördjupad beskrivning av kursinnehåll, undervisningsformer och alternativ för studietempo, datum för kursstarter och annat finns på utbildningspresentationen.


Hårstyling – Färgteknik bas, 400 poäng

Två enstaka kurser som tillsammans ger breda och användbara kunskaper inom färgförändrande behandlingar som färgning, toning, blekning och slingning. Finns som platsundervisning och på distans med enstaka obligatoriska träffar. Läses i normaltempo 20 poäng per vecka. Varje enstaka kurs bygger på förkunskaper motsvarande närmast föregående.

Kurskod, kursnamn och poäng
HAVHAV0 – Hantverk introduktion, 200 poäng
HAVHNT01 – Hantverksteknik 1, 200 poäng
Förslag på kombination av två enstaka kurser som kan läsas fritt var för sig. Kan placeras på annan nivå om elev redan läst visst kurssteg eller vill gå flera hantverksinriktningar efter varandra.