Info till studievägledare/SYV

Samtliga kommuner i Sverige har tillgång till våra yrkesutbildningar inom skönhetshantverk genom interkommunal ersättning via våra ramavtal med Kristianstad och Karlshamn. 

KOMVUXANSÖKAN

Viktigt att välja rätt avtalskommun

De flesta utbildningarna kan läsas via valfri avtalskommun men det finns några få undantag. Det skiljer även i möjligheten att välja annat studietempo än vanligt gymnasietempo (20 poäng per vecka).

 • Välj alltid Karlshamns kommun om eleven
  • Ska läsa Diplomerad frisör 1 900 poäng
  • Vill kunna välja mellan traditionellt gymnasietempo och intensivtempo
  • Vill gå en delutbildning inom Frisör, exempelvis Klippteknik
 • Välj alltid Kristianstad kommun om eleven
  • Ska läsa Frisöraspirant 1 500 poäng.

Hemkommunens kostnad per poäng understiger den statliga ersättningsnivån för yrkesvux för samtliga utbildningar. För exakta prisuppgifter hänvisar vi till våra avtalskommuner, se kontaktinfo nedanför tabellen.

Är det något du undrar hjälper vi gärna till på kontakt@leep.se eller ring 0731-56 96 00 (säkrast mån-tor 9-12).

Vilken utbildning finns genom vilken samarbetskommun?

Elevens önskemål om studietempo och önskemål om typ av och tempo på en utbildning inom frisöryrket påverkar vilken avtalskommun hemkommunen behöver välja.
UtbildningKarlshamns kommunKristianstad kommun
Diplomerad frisör, 1 900 pPlustempo*, intensivtempo**
Frisöraspirant, 1 500 pNormaltempo*
HårstylistPlustempo, intensivtempoNormaltempo
Klippteknik basNormaltempo
Färgteknik basNormaltempo
Permanentteknik basNormaltempo
NagelterapeutNormaltempo, intensivtempoNormaltempo
ElfilsteknikNormaltempo, intensivtempoNormaltempo
Makeupartist – BeautyNormaltempo, intensivtempoNormaltempo
Makeupartist – Fashion & BeautyNormaltempo, intensivtempoNormaltempo
FransstylistNormaltempoNormaltempo
VolymfransarNormaltempo, intensivtempoNormaltempo
Diplomerad stylist, 1 900 pPlustempo, intensivtempo
Stylist, 1 500 pNormaltempo
* Normaltempo är 20 poäng/vecka, plustempo 25-30 poäng och intensivtempo 45-50 poäng. Plus- och intensivtempo är väl beprövat i vår undervisning sedan många år. **Komvuxelev kan primärt endast välja plustempo.

Karlshamns kommun
Vuxenutbildningen i Karlshamn, 374 81 Karlshamn. Tel 0454-815 60, vux@karlshamn.se
Vuxenutbildningen i Karlshamn  har en egen ansökningsblankett för den som bor i Karlshamn.

Kristianstad kommun
Väglednings- och lärcenter, 291 80 Kristianstad. Tel 044-13 68 90, vlc@kristianstad.se
Vuxenutbildningen i Kristianstad har ett eget webbformulär för den som bor i Kristianstad.

De flesta sökande använder med fördel vår mall för komvuxansökan. Eller använd hemkommunens egen blankett som vid behov kan kompletteras med kursplan med kurskoder och poäng.

Observera att en ansökan alltid ska lämnas till den sökandes hemkommun. Det gäller även utbildningar som erbjuds i annan kommun än hemkommunen (Skollagen 20 kap. 21 §).

Distans, flex och lokal undervisning

Beroende på utbildning kan elev välja distansundervisning, flex eller lokal undervisning. Vi gör skillnad mellan heldistans och distans där heldistans innebär utbildningar helt utan fysiska träffar på skolan. Alla utbildningar finns på distans och flera av dem även som flex, en mellanform mellan distans och platsundervisning. Frisör kan dessutom läsas på plats i Malmö.

Klicka för mer information

Specifika yrkeskunskaper

Många utbildningar består en eller två enstaka kurser på 200 poäng vardera. Vi erbjuder även en sammanhållen yrkesutbildning till Diplomerad frisör på 1 900 gymnasiepoäng samt nationellt yrkespaket Frisöraspirant på 1 500 poäng.

Samtliga utbildningar är utformade för att ge eleven kunskaper i ett specifikt skönhetshantverk, t ex fransstylist, nagelterapeut, makeupartist eller frisör.

Om Leep mall för komvuxansökan

Vårt neutrala ansökningsformulär hjälper sökande skapa en generisk komvuxansökan som säkerställer komplett information och att även kursplan med kurskoder och poäng följer med. Formuläret används väldigt ofta då det underlättar för den sökande och bidrar till att hemkommunen får en komplett och korrekt ifylld ansökan att ta ställning till.

Vi uppmuntrar sökande att kontakta studievägledare i hemkommunen då denna kan ha egna rutiner, regelverk eller formulär.

Många års erfarenhet

Leep är utbildningsanordnare inom kommunal yrkesvuxenutbildning sedan 2007 och vi är väl förtrogna med att följa nationella styrdokument som Skollagen och Vuxenutbildningsförordningen.

 • Nästan alla våra utbildningar går att läsa som kommunal vuxenutbildning
 • Alla utbildning följer Skolverkets kursplaner enligt Vux-12
 • Frisörutbildningarna leder till gesällbrev i likhet med vanliga gymnasiestudier
 • Leep har betygssättningsrätt från Statens Skolinspektion för elever som läser till  frisör genom komvux
 • Övriga utbildningar i specifika skönhetsyrken utgörs av enstaka kurser hämtade inom ramen för stylistprogrammet
 • Skolans pedagogiska arbete leds av formellt utbildad rektor (Skolverkets statliga rektorsprogram)
 • Vi utför validering av kunskaper inom skönhetsyrken