Info till studievägledare/SYV

Din kommun kan erbjuda vuxenutbildning i flera olika skönhetshantverk genom våra ramavtal med Kristianstad kommun och Karlshamns kommun. Kontakta oss gärna för mer info på 073-156 96 00 eller kontakt@leep.se

Kristianstad kommun
Kristianstad kommun
Väglednings- och lärcenter
291 80 Kristianstad
Tel 044-13 68 90
vlc@kristianstad.se
Vuxenutbildningen i Kristianstad har en ansökningsblankett som kan användas och gärna kompletteras med kursplan med kurskoder och poäng för att göra ansökan fullständig.

Karlshamns kommun
Vuxenutbildningen i Karlshamn
374 81 Karlshamn
Tel 0454-815 60
vux@karlshamn.se
Vuxenutbildningen i Karlshamn har ingen blankett för sökande bosatta utanför kommunen utan vill att sökande använder hemkommunens blankett eller motsvarande.

Observera att en ansökan alltid ska lämnas till den sökandes hemkommun, det gäller även utbildning som erbjuds i annan kommun än hemkommunen (Skollagen 20 kap. 21 §).

Distans, flex och lokal undervisning

Beroende på utbildning kan elev välja distansundervisning, flex eller lokal undervisning. Vi gör skillnad mellan heldistans och distans där heldistans innebär utbildningar helt utan fysiska träffar. Alla utbildningar finns som distansutbildning och flera av dem även som flex. Frisör kan även läsas på plats i Malmö. Här finns fördjupad information.

Elev kan oftast även välja studietempo. Om elev vill studiera i intensivtempo ska Kristianstads kommun användas som huvudman vid interkommunal ersättning.

Klicka för mer information

Specifika yrkeskunskaper

Många utbildningar består av enstaka kurser på sammanlagt 200 till 400 poäng. Vi erbjuder även en sammanhållen yrkesutbildning till frisör på 1 900 gymnasiepoäng. Samtliga utbildningar är utformade för att ge eleven kunskaper i ett specifikt skönhetshantverk, t ex fransstylist, nagelterapeut, makeupartist eller frisör. Utbildningsmål är att eleven ska vara redo att arbeta aktivt i yrket efter examen.

Om Leep mall för komvuxansökan

Den mall vi erbjuder hjälper sökande skapa en generisk komvuxansökan som förutom att säkerställa komplett information även innehåller kursplan med kurskoder och poäng. Det underlättar för den sökande och bidrar till att hemkommunen får en komplett och korrekt ifylld ansökan att ta ställning till.

Vi är tydliga till sökande att de bör kontakt en studievägledare i hemkommunen först, inte minst då hemkommunen kan ha egna rutiner, regelverk eller formulär.

Många års erfarenhet

Vi är utbildningsanordnare inom kommunal yrkesvuxenutbildning sedan 2007 och är väl förtrogna med att följa nationella styrdokument som Skollagen och Vuxenutbildningsförordningen.

  • Alla utbildningar vi erbjuder går att läsa som kommunal vuxenutbildning
  • Alla utbildning följer Skolverkets kursplaner enligt Vux-12
  • Frisörutbildningen leder till gesällbrev i likhet med på ungdomsgymnasiet och är tillgänglig genom ramavtal med främst Kristianstad kommun
  • Leep har betygssättningsrätt från Statens Skolinspektion för elever som läser till  frisör genom komvux
  • Alla övriga utbildningar i skönhetsyrken ryms inom ramen för stylistprogrammet och är tillgängliga genom främst Karlshamns kommun
  • Skolans pedagogiska arbete leds av formellt utbildad rektor (Skolverkets statliga rektorsprogram)
  • Vi utför även validering av kunskaper inom skönhetsyrken