Info till studievägledare/SYV

Din kommun kan erbjuda vuxenutbildning i flera olika skönhetshantverk genom våra ramavtal med Kristianstad samt Karlshamn. 

GÖR KOMVUXANSÖKAN

OBS! Kristianstad kommun har just nu ansökningsstopp för personer bosatta i andra kommuner. Även hanteringen av elever anvisade från annan hemkommun förefaller pausad. Ansökan kan åter göras efter 1 juni. Vi föreslår hemkommuner att under tiden anvisa elever via Karlshamns kommun.


Välj rätt avtalskommun

Alla utbildningar utom frisör är identiska oavsett vilken avtalskommun som väljs men det finns viktiga skillnader rörande alternativ för studietempo.

  • Välj Karlshamns kommun för studier i plustempo eller intensivtempo (förhöjda studietempo) eller om eleven ska gå Diplomerad frisör 1 900 poäng.
  • Välj Kristianstad kommun för studier i traditionellt tempo eller om eleven ska gå Frisöraspirant 1 500 poäng. (åter aktuellt efter 1 juni)

Vi rätar ut frågetecken och hjälper till på 073-156 96 00 (säkrast mån-tor 9-12) eller kontakt@leep.se. Kontaktuppgifter till avtalskommuner nedan.

Vad är tillgängligt genom vilken kommun?

Önskemål om studietempo, och för frisör utbildningens omfattning, avgör till vilken av våra avtalskommuner hemkommunen ska sända en beställning. Observera att Kristianstad inte tar emot eller hanterar ansökningar och bevillningar förrän efter 1 juni.
UtbildningKristianstad kommunKarlshamns kommun
Diplomerad frisör, 1 900 pPlustempo*, intensivtempo*
Frisöraspirant, 1 500 pNormaltempo*
HårstylistNormaltempoPlustempo, intensivtempo
Klippteknik basNormaltempo
Färgteknik basNormaltempo
Permanentteknik basNormaltempo
NagelterapeutNormaltempoPlustempo, intensivtempo
ElfilsteknikNormaltempoPlustempo
Makeupartist – BeautyNormaltempoPlustempo, intensivtempo
Makeupartist – Fashion & BeautyNormaltempoPlustempo, intensivtempo
FransstylistNormaltempoPlustempo
VolymfransarNormaltempoPlustempo
Diplomerad stylist, 1 900 pPlustempo, intensivtempo
Stylist, 1 500 pNormaltempo
* Normaltempo är 20 poäng/vecka, plustempo 25-30 poäng samt intensivtempo 45-50 poäng. Plus- och intensivtempo är de studietakter vi traditionellt erbjudit sedan många år. Normaltempo är ett nytillskott.

Karlshamns kommun
Vuxenutbildningen i Karlshamn, 374 81 Karlshamn. Tel 0454-815 60, vux@karlshamn.se
Vuxenutbildningen i Karlshamn  har en egen ansökningsblankett men sökande bosatta utanför kommunen kan använda hemkommunens blankett eller vår mall för komvuxansökan. Vid behov kan ansökan kompletteras med kursplan med kurskoder och poäng för att göra den fullständig.

Kristianstad kommun (åter aktuellt efter 1 juni)
Väglednings- och lärcenter, 291 80 Kristianstad. Tel 044-13 68 90, vlc@kristianstad.se
Vuxenutbildningen i Kristianstad kommer från 1 juni tillhandahålla ett webbformulär för ansökan.

Observera att en ansökan alltid ska lämnas till den sökandes hemkommun, även för utbildning som erbjuds i annan kommun än hemkommunen (Skollagen 20 kap. 21 §).

Distans, flex och lokal undervisning

Beroende på utbildning kan elev välja distansundervisning, flex eller lokal undervisning. Vi gör skillnad mellan heldistans och distans där heldistans innebär utbildningar helt utan fysiska träffar. Alla utbildningar finns på distans och flera av dem även som flex. Frisör kan också läsas på plats i Malmö.

Klicka för mer information

Specifika yrkeskunskaper

Många utbildningar består en eller två enstaka kurser på 200 poäng vardera. Vi erbjuder även en sammanhållen yrkesutbildning till Diplomerad frisör på 1 900 gymnasiepoäng samt nationellt yrkespaket Frisöraspirant på 1 500 poäng.

Samtliga utbildningar är utformade för att ge eleven kunskaper i ett specifikt skönhetshantverk, t ex fransstylist, nagelterapeut, makeupartist eller frisör.

Om Leep mall för komvuxansökan

Den mall vi erbjuder hjälper sökande skapa en generisk komvuxansökan som förutom att säkerställa komplett information även innehåller kursplan med kurskoder och poäng. Det underlättar för den sökande och bidrar till att hemkommunen får en komplett och korrekt ifylld ansökan att ta ställning till.

Vi uppmuntrar sökande att kontakta studievägledare i hemkommunen då denna kan ha egna rutiner, regelverk eller formulär.

Många års erfarenhet

Vi är utbildningsanordnare inom kommunal yrkesvuxenutbildning sedan 2007 och är väl förtrogna med att följa nationella styrdokument som Skollagen och Vuxenutbildningsförordningen.

  • Nästan samtliga utbildningar går att läsa som kommunal vuxenutbildning
  • Alla utbildning följer Skolverkets kursplaner enligt Vux-12
  • Frisörutbildningarna leder till gesällbrev i likhet med vanliga gymnasiestudier
  • Leep har betygssättningsrätt från Statens Skolinspektion för elever som läser till  frisör genom komvux
  • Övriga utbildningar i specifika skönhetsyrken utgörs av enstaka kurser hämtade inom ramen för stylistprogrammet
  • Skolans pedagogiska arbete leds av formellt utbildad rektor (Skolverkets statliga rektorsprogram)
  • Vi utför validering av kunskaper inom skönhetsyrken