Info till studievägledare/SYV

Samtliga kommuner i Sverige har tillgång till våra yrkesutbildningar inom skönhetshantverk genom interkommunal ersättning via våra ramavtal med Kristianstad och Karlshamn. 

KOMVUXANSÖKAN

Viktigt att välja rätt avtalskommun

Flera utbildningar kan läsas via valfri kommunal huvudman men det finns undantag både i kursutbud och studietempo, se tabell för översikt.

Hemkommunens kostnad per poäng understiger den statliga ersättningsnivån för yrkesvux för samtliga utbildningar. För exakta prisuppgifter hänvisar vi till respektive avtalskommun, se kontaktinfo nedan tabellen.

Är det något du undrar hjälper vi gärna till på kontakt@leep.se eller ring 0731-56 96 00 (säkrast mån-tor 9-12).

Vilken utbildning finns genom vilken samarbetskommun?

Elevens önskemål om studietempo och önskemål om typ av och tempo på en utbildning inom frisöryrket påverkar vilken avtalskommun hemkommunen behöver välja.
UtbildningKarlshamns kommunKristianstad kommun
Diplomerad frisör, 1 900 pPlustempo*
Frisöraspirant, 1 500 pPlustempo*Se nedan**
HårstylistPlustempo*
Klippteknik basNormaltempo
Färgteknik basNormaltempo
NagelterapeutNormaltempo
AkrylgelteknikNormaltempo
ElfilsteknikNormaltempo
Makeupartist – BeautyNormaltempo
Makeupartist – Fashion & BeautyNormaltempo
FransstylistNormaltempo
VolymfransarNormaltempo
* Normaltempo är 20 poäng/vecka och plustempo ca 30 poäng/vecka. Plustempo är väl beprövat i vår undervisning sedan många år.
** Endast på plats i Malmö, mellantempo på 25 poäng per vecka och krav på visst antal elever för kursstart

Karlshamns kommun
Vuxenutbildningen i Karlshamn, 374 81 Karlshamn. Tel 0454-811 72, vux@karlshamn.se
Vuxenutbildningen i Karlshamn  har en egen ansökningsblankett för den som bor i Karlshamn.

Kristianstad kommun
Väglednings- och lärcenter, 291 80 Kristianstad. Tel 044-13 68 90, vlc@kristianstad.se
Vuxenutbildningen i Kristianstad har ett eget webbformulär för den som bor i Kristianstad.

De flesta sökande använder med fördel vår mall för komvuxansökan. Eller använd hemkommunens egen blankett som vid behov kan kompletteras med kursplan med kurskoder och poäng.

Observera att en ansökan alltid ska lämnas till den sökandes hemkommun. Det gäller även utbildningar som erbjuds i annan kommun än hemkommunen (Skollagen 20 kap. 21 §).

Distans, flex och lokal undervisning

Beroende på utbildning kan elev välja distansundervisning, flex eller lokal undervisning. Vi gör skillnad mellan heldistans och distans där heldistans innebär utbildningar helt utan fysiska träffar på skolan. Alla utbildningar finns på distans och vissa av dem även som flex, en mellanform mellan distans och platsundervisning. Frisörutbildning går dessutom att läsa på plats i Malmö.

Klicka för mer information

Specifika yrkeskunskaper

Många utbildningar består en eller två enstaka kurser på 200 poäng vardera. Vi erbjuder även en sammanhållen yrkesutbildning till Diplomerad frisör på 1 900 gymnasiepoäng samt nationellt yrkespaket Frisöraspirant på 1 500 poäng.

Samtliga utbildningar är utformade för att ge eleven kunskaper i ett specifikt skönhetshantverk, t ex fransstylist, nagelterapeut, makeupartist eller frisör.

Om Leep mall för komvuxansökan

Vårt neutrala ansökningsformulär hjälper sökande skapa en generisk komvuxansökan som säkerställer komplett information och att även kursplan med kurskoder och poäng följer med. Formuläret är uppskattat då det underlättar för den sökande och bidrar till att hemkommunen får en komplett och korrekt ifylld ansökan att ta ställning till.

Vi uppmuntrar sökande att kontakta studievägledare i hemkommunen då denna kan ha egna rutiner, regelverk eller formulär.

Många års erfarenhet

Leep är utbildningsanordnare inom kommunal yrkesvuxenutbildning sedan 2007 och vi är väl förtrogna med att följa nationella styrdokument som Skollagen och Vuxenutbildningsförordningen.

  • I princip alla våra utbildningar går att läsa som kommunal vuxenutbildning
  • Alla utbildning följer Skolverkets kursplaner enligt Vux-12
  • Frisörutbildningarna leder till gesällbrev i likhet med vanliga gymnasiestudier
  • Leep har betygssättningsrätt från Statens Skolinspektion för elever som läser till  frisör genom komvux
  • Övriga utbildningar i specifika skönhetsyrken utgörs av enstaka kurser hämtade inom ramen för stylistprogrammet
  • Skolans pedagogiska arbete leds av formellt utbildad rektor (Skolverkets statliga rektorsprogram)
  • Vi utför validering av kunskaper inom skönhetsyrken