Info till studievägledare/SYV

Din kommun kan erbjuda vuxenutbildning i flera olika skönhetshantverk genom våra ramavtal med Kristianstad kommun och Karlshamns kommun. Kontakta oss gärna för mer info på 073-156 96 00 eller kontakt@leep.se

Kristianstad kommun
Kristianstad kommun
Väglednings- och lärcenter
291 80 Kristianstad
Tel 044-13 68 90
vlc@kristianstad.se
Vuxenutbildningen i Kristianstad har en ansökningsblankett som kan användas och gärna kompletteras med kursplan med kurskoder och poäng för att göra ansökan fullständig.

Karlshamns kommun
Vuxenutbildningen i Karlshamn
374 81 Karlshamn
Tel 0454-815 60
vux@karlshamn.se
Vuxenutbildningen i Karlshamn har ingen blankett för sökande bosatta utanför kommunen utan vill att sökande använder hemkommunens blankett eller motsvarande.

Observera att en ansökan ska lämnas till den sökandes hemkommun, det gäller även utbildning som erbjuds i annan kommun än hemkommunen (Skollagen 20 kap. 21 §).

Distans, flex och lokal undervisning

En elev kan välja distansundervisning, flex eller lokal undervisning. Alla utbildningar finns som distansutbildning och flera av dem även som flex. Frisör kan dessutom läsas på plats i Malmö. Elev kan även välja studietempo. Önskar elev läsa i intensivtempo ska vårt ramavtal med Kristianstads kommun användas.

Klicka för mer information

Specifika yrkeskunskaper

Våra utbildningar är på mellan 200 och 1 900 gymnasiepoäng och utformade att utbilda eleven i ett specifikt skönhetshantverk, t ex fransstylist eller frisör. Utbildningsmål är att eleven ska vara redo att arbeta aktivt i yrket efter examen.

Om Leep mall för komvuxansökan

Den mall vi erbjuder hjälper sökande skapa en generisk komvuxansökan som tillför mervärde genom att innehålla kursplan med kurskoder och poäng. På så vis underlättar vi för den sökande och bidrar till att hemkommunen får en komplett och korrekt ifylld ansökan att ta ställning till.*

Vi är mycket tydliga till sökande att de ska kontakt en studievägledare i hemkommunen först, inte minst då hemkommunen kan ha egna rutiner, regelverk eller formulär.

Lång erfarenhet

Leep är utbildningsanordnare inom yrkesvux sedan 2007 och vi är väl förtrogna med att följa nationella styrdokument som Skollagen och Vuxenutbildningsförordningen.

  • Alla utbildningar vi erbjuder går att läsa som kommunal vuxenutbildning
  • Alla utbildning följer Skolverkets kursplaner enligt Vux-12
  • Frisörutbildningen leder till gesällbrev i likhet med på ungdomsgymnasiet och är tillgänglig genom ramavtal med främst Kristianstad kommun
  • Leep har betygssättningsrätt från Statens Skolinspektion för elever som läser till  frisör genom komvux
  • Alla övriga utbildningar i skönhetsyrken ryms inom ramen för stylistprogrammet och är tillgängliga genom främst Karlshamns kommun
  • Skolans pedagogiska arbete leds av formellt utbildad rektor (Skolverkets statliga rektorsprogram)
  • Vi utför även validering av kunskaper inom skönhetsyrken

*Vi ser regelbundet våra formulär för privat intresseanmälan användas som blankett för komvuxansökan till hemkommunen vilket skapar förvirring och merarbete.