Vi gör valideringar

Leep kan omvandla dina yrkeskunskaper från andra skönhetsskolor till formella gymnasiebetyg.

Du som har gått en privat nagelutbildning, fransutbildning, makeuputbildning, eller frisörutbildning i Sverige har i de flesta fall gått en utbildning helt utan formell myndighetstillsyn och de betygen kan inte användas för exempelvis fortsatta studier på högskolenivå. Detta gäller precis lika mycket för privata skolor som ”godkänts” av en bransch- eller intresseorganisatiaton.

Det finns även skönhetshantverkare som är självlärda eller gått en yrkesutbildning utomlands.

Uppgradera till gymnasiebetyg enligt Skolverkets regler

Är du en av dessa elever kan du få dina kunskaper validerade av oss på Leep via den kommunala vuxenutbildningen. En sådan validering ger dig ett riktigt, formellt gymnasiebetyg på dina kunskaper. Ett sådant betyg kan vara avgörande för dina möjligheter att söka högre studier. Det öppnar också vägen till ett EU-pass, ett formellt yrkesbevis som gäller inom  hela EU.

Validering är en utvärderingsprocess där vi bedömer om dina kunskaper uppfyller kunskapsmålen enligt Skoverkets kursplaner. För att göra en validering av dina kunskaper behöver du först få valideringen beviljad av din hemkommun. Kontakta gärna oss för mer information om hur du bär dig åt.