Vi validerar utbildningar

På Leep kan du få validerat dina yrkeskunskaper inom skönhetsyrken enligt Skolverkets kursplaner.

Validering innebär att vi kan hjälpa dig skaffa ett formellt gymnasiebetyg på dina kunskaper – oavsett om du gått din utbildning på en privat skönhetsskola, har lärt dig yrket på egen hand eller om du gått en skönhetsutbildning utomlands.

Validering ger dig ett formellt gymnasiebetyg

Validering handlar om att vi på uppdrag av den kommunala vuxenutbildningen utvärderar om dina kunskaper uppfyller kunskapskraven enligt de kursplaner Skolverket anger och som vi själv följer i vårt dagliga arbete. Därefter sätter vi betyg på dina kunskaper utmed skalan A-F enligt Skolverkets betygskriterier.

En validering ger dig ett riktigt gymnasiebetyg som du kan använda när du exempelvis söker till högre studier. Med tillräcklig omfattning på dina samlade betyg får du även en gymnasieexamen och rätt att skaffa ett EU-pass, ett formellt yrkesbevis som gäller inom hela EU.

Så gör du

Vill du ha hjälp med validering av dina kunskaper ska du kontakta en studievägledare/SYV i din hemkommun och ansöka om validering, men börja gärna med att kontakta oss så berättar vi mer om hur du går tillväga.