Integritetspolicy

Allmänt

Leep AB AB, org.nr 556686-1349, Kalendegatan 10, 211 35 Malmö, (”Leep“, ”vi”, ”skolan” eller ”oss”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Vi värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Det är vår målsättning att följa alla vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. 

Denna integritetspolicy förklarar vilken slags information vi samlar in samt varför och hur vi behandlar dina personuppgifter. Integritetspolicyn beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter och förklarar dina rättigheter i förhållande till Leep AB angående behandlingen av dina personuppgifter.

Integritetspolicyn följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) och EU:s dataskyddsförordning samt eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler.

När du använder våra tjänster, besöker skolans webbplats, fyller i formulär på hemsidan eller på annat sätt kommunicerar eller interagerar med Leep via de elektroniska och fysiska kanaler som är tillgängliga (exempelvis e-post, Zoom, Skype, telefon, post, fysiska besök) samlar Leep in dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med denna integritetspolicy. Därför är det viktigt att du först läser och förstår vår integritetspolicy. Vår integritetspolicy berör dig som: 

 • Besöker skolans webbplats,
 • lämnar personlig information till Leep via skolans webbplats eller andra kanaler för att kommunicera eller interagera med skolan,
 • är elev (blivande, nuvarande, tidigare, privatelev eller genom kommunal vuxenutbildning),
 • använder skolans lärplattform,
 • använder skolsalongens bokningssystem,
 • är medarbetare på företaget (inklusive frilansande medarbetare), 
 • är kontaktperson hos leverantör eller myndighet,
 • är kontaktperson på praktikplats
 • är kund i skolsalongen,
 • är modell till skolans elever eller lärare, eller 
 • besöker skolans lokaler, skolsalong eller elektroniska mötesplatser av annat skäl.

Webbplatsen 

Med webbplatsen menas leep.se och därtill hörande sidor. Skolans webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser utanför vår kontroll, och sådana kan länka till vår webbplats. Denna integritetspolicy gäller enbart webbplatsen. När du länkas till annan webbplats bör du läsa den integritetspolicy som gäller för den webbplatsen. Notera att Leep AB inte tar ansvar för andra webbplatsers behandling av dina personuppgifter.

Cookies
För att kunna leverera våra tjänster med högsta möjliga kvalitet använder sig webbplatsen av cookies och liknande teknologi. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Kommentarer
När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Media
Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

Kontaktformulär
När du använder något av webbplatsens formulär för kontakt, ansökan eller anmälan samlar vi in de uppgifter som fylls i samt besökarens ip-adress och user agent-sträng för att kunna bearbeta ansökningar och erbjuda den hjälp som eftefrågas av dig.

Inbäddad innehåll från andra webbplatser
Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Analys
Vi använder Google Analytics för att kunna spåra och analysera trafiken på webbplatsen i syfte att kunna göra webbplatsen till en bättre upplevelse för besökaren. Data i Google Analytics sparas i 36 månader.

Behandling av personuppgifter

Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Som nämnts ovan är Leep AB personuppgiftsansvarig för behandlingen och följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet.

För insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via cookies hänvisas till avsnittet ”Cookies” ovan.

Med samarbetspartners avses framför allt de bolag och myndigheter som Leep har ett etablerat samarbete med och som har ingått avtal med oss för att sälja eller tillhandahålla deras produkter och tjänster, respektive samarbeta kring anvisning av och utbildning av elever genom kommunal vuxenutbildning. Till samarbetspartners hör:

 • Leverantörer av produkter till skolan
 • Leverantörer av elektroniska stödsystem som lärplattform, elevregister, bokningssystem, signeringstjänster, betalningssystem
 • Kommuner med vilka vi har samarbete med i vår roll som myndighetsutövare

Om du har skyddad identitet

Har du skyddad identitet ska du inte dela med dig av personlig, privat eller känslig information i högre utsträckning än du själv vet är säkert. Vår integritetspolicy ger dig en tydlig bild av vilken typ av information som samlas in om dig när eller om du kontaktar eller interagerar med oss fysiskt eller digitalt.

Skolan har rutiner för hantering av sökande och elever med skyddad identitet men du måste först meddela oss att du har skyddad identitet, förslagsvis på det sätt du föredrar och som garanterar din anonymitet.

Vilka personuppgifter samlar vi in och varifrån?

Webbplatsen
På webbplatsen kan du, utöver kontakta oss om intresse för våra tjänster och få hjälp med hur du gör ansökan till kommuner eller oss, göra en kursanmälan (beställning) av utbildning och eller tillhörande utrustningskit. Du kan i beställningen även göra ansökan om delbetalning. När du på detta sätt beställer något på webbplatsen ingår du ett avtal med Leep AB på de villkor som där hänvisas till. För att vi ska kunna administrera din och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund eller hjälpa dig på det sätt du efterfrågat är det nödvändigt för oss att behandla de personuppgifter som du lämnar eller har lämnat till oss.

De personuppgifter som Leep AB samlar in och behandlar kan, beroende på sammanhanget, omfatta:

 • personnummer,
 • namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress,
 • leverans- och faktureringsinformation, samt annan information som du lämnar för att vi ska kunna leverera din beställning av produkt och/eller tjänst,
 • kön,
 • användarnamn och lösenord till våra tjänster,
 • köp-, betal- och orderhistorik,
 • annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser eller erbjudanden,
 • annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av via vår webbplats eller via annan kontakt med oss, och/eller
 • IP-adress,
 • annat enligt Webbplatsen ovan.

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss i samband med köp eller när du kontaktar oss via e-post kan insamling av dina personuppgifter även ske från följande källor:

 • Kreditupplysningsbolag om du ansökt om delbetalning,
 • kommuner,
 • genom avtal eller annan affärskontakt om du är kontaktperson för exempelvis en av våra samarbetspartners, en myndighet eller en praktikplats,
 • genom cookies (se mer under avsnittet ”Cookies” ovan).

E-post
När du du och Leep kommunicerar via e-post (”mejl”) samlar vi in och behandlar personlig information om dig. Denna information kan beroende på situation och sammanhang omfatta:

 • Personuppgifter av det slag som anges i avsnittet Webbplats ovan om du lämnat information och vi mejlar dig exempelvis bekräftelse på beställning du gjort, 
 • Den information du aktivt väljer att dela med dig i mejl till Leep AB.

Sociala media
Om du besöker eller interagerar med Leep i sociala media kan personlig information om dig komma att samlas in:

 • studentum.se (samt komvuxutbildningar.se med flera) samlar in den information du du själv anger där och denna information vidarebefordras till Leep för vår bearbetning och uppföljning.
 • När du kontaktar skolan via skolans Facebooksida, t ex skickar ett meddelande, eller Instagram.
 • Den information som finns om dig ifall du går med i gruppen Leep Modellbank på Facebook. Vi samlar eller använder inte någon information om gruppens medlemmar i gruppen men kan komma att blockera medlem varvid dennes facebooksida registreras.

Skolans fysiska lokaler

När du som elev, besökare, kund eller modell vistas i skolans lokaler eller skolsalongen samlar Leep in information om dig. Vilken personlig information som insamlas beror på vem du är i förhållande till Leep AB:

Samtliga besökare
Den som besöker eller vistas på skolan eller i skolsalongen kan komma att avbildas på foto eller film. Skolan dokumenterar löpande skolarbetet för internt bruk såsom utvärdering för betygssättning, men även för att kunna publicera bilder från skolans dagliga arbete på sociala media, exempelvis skolans Facebooksida och Instagram. 

Skolsalongskund
Gör du tidbokning samlar vi in ditt namn och telefonnummer i skolsalongens bokningssystem för att kunna ge bättre service, hantera reklamationer och liknande. Vi kan även göra anteckningar om färgrecept och snarlik information för att ge bättre service. Skolsalongskund blir registrerad i skolans ekonomisystem med de uppgifter som är nödvändiga för att hantera kortbetalning respektive Swish-betalning.

Modell
Leep AB samlar inte aktivt information om modeller utan den kontakten hanterar respektive elev. Modell kan behöva lämna skriftlig bekräftelse på att denne tagit del av regler och villkor för att sitta modell. Modell till distanselev kommer att bli fotograferad/filmad och sådan dokumentation lämnas in till skolan för bedömning. 

Elev
Noteringar görs av personliga aktiviteter som närvaro, ankomst och annat som naturligt sammanhänger med att lärare bedömer och dokumenterar elevers arbete. Elev i skolsaongen är registrerad i bokningssystemet med personlig information, däribland personnummer, namn, klass, schemalagda dagar i skolsalongen.

Lärplattform

Under tiden du är elev på skolan samt viss tid därefter samlar vi in personlig information om dig i skolans lärplattform för hantering av det pedagogiska arbetet (lärplattform). De personuppgifter som Leep AB samlar in och behandlar kan omfatta:

 • personnummer,
 • namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress,
 • leveransinformation, samt annan information som du lämnar för att vi ska kunna leverera produkter och/eller tjänster,
 • kön,
 • användarnamn och lösenord till lärplattformen,
 • annan information som är relevant för det pedagogiska skolarbetet, uppföljning och betygssättning,
 • foton eller filmer på dig och/eller din modell i samband med inlämningsuppgifter för distansmoment,
 • annan användargenererad information du aktivt väljer att dela med dig av via lärplattformen och i kontakter med skolans personal och pedagoger,
 • IP-adress.

Ekonomi- och redovisningssystem

För alla personer som på något sätt har ett ekonomiskt mellanhavande med Leep, exempelvis får faktura, delbetalar eller annat, samlar Leep in personlig information i skolans ekonomisystem för hantering av ekonomiska mellanhavanden, bokföring och redovisning.

De personuppgifter som Leep AB samlar in och behandlar kan, beroende på sammanhanget, omfatta:

 • personnummer,
 • namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress,
 • leverans- och faktureringsinformation, samt annan information som du lämnar för att vi ska kunna leverera din beställning av produkt och/eller tjänst,
 • kön,
 • användarnamn och lösenord till våra tjänster,
 • köp-, betal- och orderhistorik,
 • annan information som är relevant för ändamålet att hantera och följa upp ekonomiska mellanhavande mellan dig och Leep,
 • annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av till oss.

Elevregister

Vi samlar personlig information om blivande, nuvarande och tidigare elever i skolans elevregister för övergripande administration och organisation av skolans elever i klassstruktur, betygssättning, för statistik och rapporter till kommuner i enlighet med ramatalsvillkor och annat sammanhängande. Men även baserat på skolans berättigade intresse av att följa upp tidigare elever och kunna lämna erbjudanden om framtida tjänster eller produkter.

De personuppgifter som Leep AB samlar in och behandlar kan, beroende på sammanhanget, omfatta:

 • personnummer,
 • namn och kontaktinformation, inklusive adress, mobilnummer och e-postadress,
 • leverans- och faktureringsinformation, samt annan information som du lämnar för att vi ska kunna leverera din beställning av produkt och/eller tjänst,
 • köp-, betal- och orderhistorik,
 • information om betygssättning,
 • annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser eller erbjudanden,
 • annan användargenererad information som du aktivt väljer att dela med dig av till oss.

Praktikregister

Vi samlar information om elevers praktikplatser och därmed även om handledare för blivande, nuvarande och tidigare elever. Syftet med detta är övergripande administration och organisation av elevers praktik i enlighet med ramatalsvillkor och annat sammanhängande. Informationen samlas även in baserat på skolans berättigade intresse av att följa upp tidigare anlitade praktikplatser för att kunna erbjuda praktik till framtida elever.

De personuppgifter rörande handledare som Leep AB samlar in och behandlar kan, beroende på sammanhanget, omfatta:

 • namn och kontaktinformation, däribland mobilnummer och e-postadress,
 • annan information du lämnar för att vi ska kunna följa upp elevers praktik och uppfylla krav enligt ramavtal med kommunala huvudmän, exempelvis din befattning och inom vilka relevanta hantverk du är verksam,
 • annan information som är relevant för hantering av elevers tidigare, nuvarande och framtida praktikplatser och handledare,
 • annan användargenererad information du aktivt väljer att dela med dig av till oss.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du har beställt en tjänst på vår webbplats har du ingått ett avtal med Leep AB och vi behandlar därför dina personuppgifter i syfte att administrera din beställning och ditt köp samt att kunna leverera den tjänst och/eller tillhörande kit du har beställt. Är du elev genom kommunala vuxenutbildningen, handledare på praktikställe, kund i skolsalongen eller på annat sätt interagerar med oss är vi på motsvarande sätt skyldiga att behandla dina personuppgifter som ett led i vår undervisning, betygssättning och övriga myndighetsutövning.

Utöver att behandla dina personuppgifter för att fullgöra köp eller hantera dig som elev, handledare, skolsalongskund eller annan intressent kan Leep AB komma att använda personuppgifter för andra ändamål, vilka anges nedan. Om någon behandling kräver ditt samtycke kommer vi alltid att uttryckligen be dig lämna ett sådant.

Uppfylla avtal 

 • att genomföra undervisning och leverera våra utbildningar, service och produkter. 
 • För att ge elever och lärare åtkomst till tjänster som ingår i skolarbetet, exempelvis lärplattform och skolsalongens bokningssystem,  
 • Dina personuppgifter kommer, där så är tillämpligt, också behandlas i samband med köp på uppdrag av (eller på grund av krav från) betalnings- och kreditföretag som behöver dessa i kreditupplysningssyfte.

Uppfylla rättslig skyldighet

Vi sparar fakturaunderlag, utbildnings- och kreditavtal, kreditprövningsresultat, kvitton och annat sammanhängande enligt gällande bokföringsregler.

• Vi sparar material rörande komvuxelever, exempelvis bevillningshandlingar, individuella studieplaner, betygsunderlag, dokumentering av praktik och annat sammanhängande i enlighet med de nationella styrdokument som vid var tid reglerar vår roll som skola och myndighetsutövare.

Berättigat intresse
För att Leep AB ska kunna tillhandahålla, genomföra och förbättra sina utbildningar för samtliga kunder är det nödvändigt för oss att behandla personuppgifter även i vissa andra fall, t.ex. genom att analysera kundhistorik eller sortera in elever i segment för att utföra analyser på en aggregerad nivå samt för statistikändamål.

Leep AB analyserar kunders köpvanor för att kunna förse dem med relevant information och marknadsföring.

Personuppgiftsbiträden

Vi har avtal med personuppgiftsbiträden som utför tjänster för vår räkning. Dessa tjänster omfattar bland annat ekonomi- och redovisning, viss undervisning, leverans av tjänster som lärplattform, ekonomisystem, bokningssystem i skolsalongen och betalningssystem, samt support för dessa. Men även leverans av varor, analys av information och tillhandahållande av sökresultat och länkar, annonstjänster via Google och sociala media, service- och garantiåtaganden, försäkringsärenden, hantering och lagring av data. De får tillgång till dina personuppgifter i den utsträckning de behöver dem för att fullgöra sitt uppdrag, men de får inte använda eller dela informationen för andra ändamål. 

Samtycke till behandling

Samtycke kan behövas för viss marknadsföring via post, e-post och sms, kundundersökningar och liknande. Sådant samtycke lämnas genom att du gör sådant val vid kontakter och kommunikation med oss.

Om någon behandling kräver ditt samtycke kommer vi alltid att uttryckligen be dig lämna ditt samtycke till sådan behandling och till att vi behandlar dina personuppgifter i ett sådant fall. Vi begär exempelvis in ditt samtycke om du fyller i och skickar in en kursanmälan eller ansökan via skolans hemsida.

I samband med att du lämnar ditt samtycke kommer du att få bekräfta att du har läst denna integritetspolicy och att du samtycker till att dina uppgifter behandlas på det sätt som beskrivs här.

Lagring av personuppgifter

Vi vidtar alla rimliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter behandlas och lagras säkert. Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag eller för att uppnå de syften som anges ovan. De sparas i gengäld alltid så länge som krävs för att uppfylla vid var tid gällande krav genom lagstiftning eller myndighetsbeslut. Dina personuppgifter behandlas av oss under följande tidsperioder. Därefter raderas personuppgifterna.

Intresseanmälan
Om du kontaktat oss med anledning av intresse för våra utbildningar sparar vi dina personuppgifter baserat på berättigat intresse att följa upp din intresseanmälan med reklamerbjudanden till dess att du avregistrerar dig men högst i tre år efter senaste aktivitet om vi inte behöver uppgifterna av annan anledning enligt nedan.

Elev
Om du gått en utbildning på Leep eller köpt annan tjänst/produkt sparas dina personuppgifter, betygssättning och annat sammanhängande i tre år efter att utbildningen avslutades. Underlag för betygssättning ska enligt förordningar sparas i minst sex månader efter satt betyg. Detta gäller inte om vi behöver spara dina personuppgifter längre med anledning av någon av punkterna nedan.

Kommunikation
Om du har kontakt med Leep AB, t ex via e-post, lagras dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullfölja kontakten.

Uppfylla avtal
Personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-post och betal- och leveransinformation) som lämnas i samband med köp av utbildning tjänster sparas så länge som krävs för att Leep AB eller våra samarbetspartners ska kunna fullgöra avtalet med dig. Detta inkluderar även att uppfylla våra åtaganden som myndighetsutövare.

Rättslig skyldighet
Leep AB sparar sådana underlag som utgör räkenskapsinformation enligt gällande bokföringsregler.

Samtycke
I de fall vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke sparar vi endast dina personuppgifter så länge vi har ditt samtycke till det.

Direktmarknadsföring
Vi kan komma att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring i upp till tre år efter avslutad kundrelation, förutsatt att du inte innan dess avsäger dig sådan direktmarknadsföring.

När Leep AB inte längre har skäl att behandla dina personuppgifter eller om du återkallar ditt samtycke kommer dina personuppgifter att raderas.

Överföring av personuppgifter

Information om våra kunder är en viktig del av vår verksamhet och vi säljer inte informationen till någon annan. Vi överför endast informationen vidare i enlighet med vad som beskrivs nedan. Leep AB iakttar alltid största försiktighet vid överföring av dina personuppgifter.

Samarbetspartners
De samarbetspartners som vi arbetar nära med får tillgång till nödvändiga personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att de ska kunna fullgöra sina skyldigheter mot oss i sin leverans av tjänster eller produkter till verksamheten. Exempelvis lämnar vi ditt namn, adress och telefonnummer till leverantör som ska sänds elevkit direkt till dig för vår räkning.

Rättsliga skyldigheter
Vi kommer att dela med oss av användarinformation och personuppgifter när vi anser att det krävs för att Leep AB ska agera i enlighet med tillämplig lagstiftning, för att verkställa våra användarvillkor eller för att skydda rättigheter, egendom, Leep AB, våra användare eller andra. Detta inkluderar utbyte av information med andra bolag och organisationer för bedrägeribekämpning och kreditriskminimering. Detta innebär inte under några omständigheter att Leep AB säljer, hyr ut eller delar personuppgifter från kunder för kommersiella ändamål i strid med denna integritetspolicy.

Företagstransaktioner
Om hela eller delar av vår verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter komma att lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare.

Sådana överföringar som anges ovan kan endast göras till bolag inom EU eller EES (dvs. alla EU:s medlemsstater samt Island, Norge och Lichtenstein).

Dina rättigheter

I de fall vi behandlar dina personuppgifter på grund av att du har lämnat ditt samtycke till det, t.ex. vad gäller direktmarknadsföring, kan du när som helst återkalla lämnat samtycke, helt eller delvis, genom att kontakta oss.

Du har rätt att kostnadsfritt begära ut information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig och hur dessa används. Om du vill ha sådan information kan du kontakta oss. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig innan vi lämnar ut uppgifter.

Det är viktigt för oss att dina personuppgifter är korrekta och uppdaterade och du kan när som helst ändra dina personuppgifter genom att kontakta oss.

Du kan när som helst begära att vi tar bort personuppgifter som rör dig eller att vi tar bort eventuellt användarkonto på webbplatsen. Leep AB kommer då att ta bort de aktuella personuppgifterna om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlas. Detta kommer Leep AB även att göra när du återkallar ditt samtycke till behandlingen.

Vidare har du rätt att kräva att Leep AB begränsar sin behandling av personuppgifterna i vissa fall och du har rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter. Därutöver har du rätt att begära att Leep AB för över dina personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig i elektroniskt format.

Du kan när som helst återkalla ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter. Återkallelsen kan begränsas till att endast avse del av behandlingen. Återkallelse av ditt samtycke påverkar inte lagligheten av vår behandling av personuppgifterna fram till dess att du återkallade samtycket.

Du kan inge klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med gällande rätt.

Säkerhet

Vi är angelägna om att dina personuppgifter behandlas säkert. För att förhindra otillåten användning eller exponering av dina personuppgifter använder vi oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter, för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy vid den tidpunkt och i den utsträckning som är nödvändigt för att uppfylla aktuella legala eller tekniska krav. Alla ändringar kommer att publiceras på webbplatsen. Du bör därför läsa igenom denna policy med jämna mellanrum för att försäkra dig om att du är nöjd med ändringarna. Om ändringarna är väsentliga och rör sådan personuppgiftsbehandling vi utför med stöd av ditt samtycke kommer vi att ge dig möjlighet att återigen lämna ditt samtycke.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor kopplade om vår integritetspolicy, vill kontakta oss angående vår behandling av dina personuppgifter eller har önskemål om att vi tar bort information om dig, vänligen kontakta oss genom att skicka ett brev eller mejl till adress som anges nedan.

Leep AB
Kalendegatan 10
211 35 Malmö

eller mejl: kontakt@leep.se