Vi validerar utbildningar

Leep kan validera yrkeskunskaper inom skönhetsyrken enligt Skolverkets kursplaner.

Validering innebär att få ett formellt gymnasiebetyg på dina kunskaper – oavsett om du utbildat dig på en privat skönhetsskola, har lärt dig yrket på egen hand eller gått en utbildning utomlands.

Validering ger dig ett formellt gymnasiebetyg

Validering handlar om att vi på uppdrag av den kommunala vuxenutbildningen utvärderar om dina kunskaper uppfyller kunskapskraven enligt de kursplaner Skolverket anger och som vi själv följer i vårt dagliga arbete. Därefter sätter vi betyg på dina kunskaper enligt Skolverkets betygskriterier.

Så gör du

Vill du att vi validerar dina kunskaper ska du kontakta en studievägledare/SYV i din hemkommun och ansöka om validering, men börja gärna med att kontakta oss på Leep så berättar vi mer om hur du ska göra.