Vi validerar utbildningar

Leep kan validera dina yrkeskunskaper inom skönhetsyrken enligt Skolverkets kursplaner.

KOMVUXANSÖKAN

En validering gör att du kan få ett formellt gymnasiebetyg på dina kunskaper – oavsett om du utbildat dig på en privat skönhetsskola, har lärt dig yrket på egen hand eller gått en utbildning utomlands.

Validering ger dig ett formellt gymnasiebetyg

Att validera handlar om att vi på uppdrag av din hemkommun tar reda på om dina kunskaper uppfyller kunskapskraven enligt de kursplaner Skolverket anger och som vi följer i vårt dagliga arbete. Därefter sätter vi betyg på dina kunskaper enligt Skolverkets betygskriterier.

Så gör du

Vill du att vi validerar dina kunskaper ska du kontakta en studievägledare/SYV i din hemkommun och ansöka om validering. Börja gärna med att kontakta oss på Leep så kan vi ge praktiska tips och råd.