Leep är en del av det offentliga utbildningssystemet

Utbildningen på Leep styrs av beslut fattade av Sveriges riksdag, regeringen och Skolverket.

Vi har utbildat vuxna i skönhetshantverk i samarbete med den kommunala vuxenutbildningen sedan 2007 och det finns en stor mängd lagar och förordningar som i detalj styr vår skola, våra kursplaner och kursmål, betygssättning, vårt arbete med likabehandling och elevdemokrati och övrig myndighetsutövning.

Reglerar dina rättigheter och skolans skyldigheter

De lagar och förordningar som bestämmer hur vi ska bedriva vår undervisning kallas nationella styrdokument. De ser till att vi ger våra elever bra kunskaper genom en utbildning som håller hög kvalitet och ser till varje enskild elevs behov och förutsättningar.

Styrdokumenten reglerar framför allt våra elevers rättigheter och skolans skyldigheter – det är bra för dig som elev! Regelverken följer vi inom alla utbildningar och så långt det är möjligt för alla elever oavsett om du är komvuxelev eller privatelev.

Några av de viktigaste lagar, förordningar och myndigheter som styr och granskar vår skola är

  • Skollagen
  • Vuxenutbildningförordningen
  • Lag om likabehandling
  • Skolverkets förordningar
  • Skolinspektionen
  • Täta kontakter och regelbunden tillsyn från de kommuner vi utbildar åt

Klicka vidare och läs om möjligheten att validera kunskaper från privata skönhetsskolor och uppgradera till ett formellt gymnasiebetyg enligt Skolverkets regler