CSN – så funkar det

Vi på Leep får ofta frågor om hur det här med CSN och komvux funkar om du blir elev hos oss. 

Ganska många blandar ihop hemkommunen med CSN och tror CSN betalar för utbildningar. Det är inte så enkelt första gången man ska sätta sig in i hur det funkar. Vi är inte experter på studiemedel så besök CSN sida om studiemedel för komvuxelever eller prata med din studievägledare.

Den kortaste förklaringen

Beviljas du komvux av din hemkommun får du rätt att söka studiemedel hos CSN.

Den lite längre förklaringen

För att få studiemedel från CSN måste du gå en komvuxutbildning eftersom en sådan  är studiemedelsberättigande. Går du en privat utbildning har du inte rätt till CSN.

Din hemkommun kan bevilja kommunal vuxenutbildning
Din hemkommun är en fristående myndighet som kan bevilja dig (eller avslå) att gå en komvuxutbildning. Blir du beviljad är själva utbildningen kostnadsfri för dig eftersom din hemkommun betalar. Då får du rätt att söka studiemedel hos CSN, men du måste inte.

Då kan CSN hjälpa dig med studiemedel
CSN är en helt annan myndighet där du kan söka studiebidrag och studielån, men bara om du beviljats en studiemedelsberättigande utbildning, till exempel en komvuxutbildning. CSN bestämmer inte om du ska få gå en utbildning eller ej och betalar inte för utbildningen.

Om du studerar som privat elev
Går du en utbildning som privatelev har du inte rätt till studiemedel från CSN eftersom privat utbildning inte är studiemedelsberättigande.