CSN – så funkar det

Vi får ibland frågor om hur det här med CSN och komvux funkar om du blir elev hos oss. 

KOMVUXANSÖKAN

Det är vanligt att blanda ihop hemkommunen med CSN och tro att CSN betalar för utbildningar men så fungerar det inte. Vi är inte experter på studiemedel så besök CSN sida om studiemedel för komvuxelever eller prata med din studievägledare.

Den kortaste förklaringen

Beviljas du komvux av din hemkommun får du rätt att söka studiemedel hos CSN.

Den lite längre förklaringen

För att få studiemedel från CSN måste du gå en komvuxutbildning eftersom en sådan  är studiemedelsberättigande. Går du en privat utbildning du själv bekostar har du inte rätt till CSN.

Din hemkommun kan bevilja kommunal vuxenutbildning
Din hemkommun är en fristående myndighet som kan bevilja eller avslå din ansökan om att gå en komvuxutbildning. Blir du beviljad är själva utbildningen kostnadsfri för dig eftersom din hemkommun betalar. Du får även rätt att söka studiemedel hos CSN, men du måste inte.

Då kan CSN hjälpa dig med studiemedel
CSN är en helt annan myndighet där du kan söka studiebidrag och studielån, men bara om du beviljats en studiemedelsberättigande utbildning, till exempel en komvuxutbildning. CSN bestämmer inte om du ska få gå en utbildning eller ej och betalar inte för utbildningen.

Om du studerar som privat elev
Som privatelev betalar du själv din utbildning och har du inte rätt till studiemedel från CSN eftersom privata utbildningar inte är studiemedelsberättigande.