Akrylgelteknik, 400 poäng

Avancerad påbyggnadsutbildning som breddar elevens kompetens genom att addera akrylgel till repertoaren. Detta är en modern produktkategori med egen teknik för applicering och hantering som kombinerar uppskattade egenskaper hos traditionell gel med eftertraktade egenskaper hos akryl.

Med kunskaper inom akrylgel kan eleven erbjuda sina kunder betydligt fler valmöjligheter. Akrylgelens egenskaper ger utrymme för kreativitet och utveckling där eleven kan skapa designlösningar som är svåra eller omöjliga att åstadkomma med traditionell gel. Utbildningen kan därför ge eleven större arbetstillfredsställelse i det dagliga arbetet och ökade förtjänster tack vare ett bredare utbud av tjänster mot dennes kunder.

Redskap för träning med akrylgel och dithörande förbrukningsprodukter ingår, i vissa fall i form av låneutrustning. Eleven förväntas ha vissa redskap och artiklar från tidigare kurssteg.

En fördjupad beskrivning av kursinnehåll, undervisningsformer, alternativ för studietempo, datum för kursstarter och annat finns i utbildningspresentationen.


Akrylgelteknik, 400 poäng

Två enstaka kurser som tillsammans ger eleven omfattande påbyggnadsutbildning inom hybridtekniken akrylgel. Är på heldistans och går att att läsa i olika studietempo. Varje enstaka kurs bygger på förkunskaper motsvarande närmast föregående. Påbyggnadsutbildning som kräver att eleven behärskar nagelyrket inom gel- eller akrylteknik, exempelvis har gått utbildningen Diplomerad Nagelterapeut eller har motsvarande, verifierbara kunskaper.
Kurskod, kursnamn och poäng
HAVHNT02 – Hantverksteknik 2, 200 poäng
HAVHNT03 – Hantverksteknik 3, 200 poäng
Förslag på kombination av två enstaka kurser som kan läsas fritt var för sig. Kan placeras på annan nivå om elev redan läst visst kurssteg eller vill gå flera hantverksinriktningar efter varandra.