Volymfransar, 200 poäng

En vidareutbildning i form av enstaka kurs som lär eleven volymfransteknik, en värdefull breddning av kunskaperna hos elev som är utbildad fransstylist. 

Utbildningen kräver att eleven redan behärskar grunderna i fransyrket och vill öka sin repertoar och konkurrenskraft genom att erbjuda betydligt större variationsrikedom till sina kunder. Volymfranstekniken som även kallas ”russian lashes, 3D eller 4D” ger möjlighet att skapa fransar med fantastisk tredimensionell volym och imponerande intryck.

Utbildningen är på heldistans och redskap och förbrukningsprodukter för volymfransar ingår, i vissa fall i form av låneutrustning.

En fördjupad beskrivning av kursinnehåll, undervisningsform, alternativ för studietempo, datum för kursstarter och annat finns i utbildningspresentationen.


Volymfransar, 200 poäng

Enstaka kurs som utgör påbyggnadsutbildning i volymfransteknik. Kräver att eleven redan behärskar singelfransteknik motsvarande utbildningen Fransstylist. Heldistansutbildning med alternativa studietempo.

Kurskod, kursnamn och poäng
HAVHNT01 – Hantverksteknik 1, 200 poäng
Kurs kan placeras på annan nivå om eleven redan läst detta kurssteg eller vill gå flera hantverksinriktningar efter varandra.