Information till studievägledare/SYV

Våra skönhetsutbildningar är på allt mellan 200 och  1 900 gymnasiepoäng. Samtliga utbildningar har som mål att göra eleven redo att arbeta aktivt i yrket direkt efter examen, i många fall som egenföretagare.

Leep är utbildningsanordnare inom kommunal vuxenutbildning sedan 2007 och vi är väl förtrogna med att följa tillämpliga nationella styrdokument som Skollagen och Vuxenutbildningsförordningen.

  • Alla utbildningar vi erbjuder går att läsa som kommunal vuxenutbildning
  • Alla utbildning följer Skolverkets kursplaner enligt Vux-12
  • Frisörutbildningen leder till gesällbrev i likhet med på ungdomsgymnasiet
  • Leep har betygssättningsrätt från Statens Skolinspektion för elever som går komvuxutbildningen till frisör
  • Alla övriga utbildningar erbjuds inom ramen för stylistprogrammet med starkt fokus på ett enskilt yrke, t ex fransstylist eller nagelterapeut
  • Skolans pedagogiska arbete leds av formellt utbildad rektor (Skolverkets rektorsprogram)
  • Vi utför även validering av kunskaper inom skönhetsyrken

Distansundervisning och lokal undervisning

Våra utbildningar tar utgångspunkt i varje elevs individuella behov och förutsättningar och är utformade att tillgodose dessa så långt det är möjligt. Elev kan ofta välja studietempo och även välja mellan distansundervisning, flex eller lokal undervisning i Malmö. Du är välkommen att kontakta oss för mer information.

Avtalskommuner

Hemkommun som vill bevilja kommunal vuxenutbildning använder med fördel våra upphandlade ramavtal. Dessa är i tillgängliga för den sökandes hemkommun genom interkommunal ersättning via våra avtalskommuner.

Om mallen för komvuxansökan

Den mall vi erbjuder hjälper sökande skapa en generisk komvuxansökan och är vårt sätt att underlätta för den sökande och samtidigt bidra till att hemkommunen får en komplett och korrekt ifylld ansökan att ta ställning till. (Vi har sett vårt eget formulär för intresseanmälan till privata utbildningar användas för komvuxansökan vilket blir lite tokigt och skapar onödigt merarbete för alla inblandade.)