Du har tagit första steget!

Du är på god väg mot en färdig komvuxansökan.

Vi har mejlat dig en ifylld och klar ansökningsblankett du ska skriva ut och komplettera med bilagor. I mejlet får du information om vad du behöver göra innan du skickar din ansökan, det är ungefär samma information s0m nedan.

Du har följande kvar att göra

 1. Skriv ut din ansökningsblankett, kontrollera att allt ser korrekt ut och skriv under.
 2. Ordna fram de bilagor som måste bifogas, t ex betygskopior, arbetsintyg och liknande, plus ditt personliga brev (se nedan)
 3. När din ansökan är komplett lägger du allt i ett kuvert och lämnar ansökan till din hemkommun* (lista med alla kommuners hemsida)

Viktiga bilagor du måste bifoga till din komvuxansökan

 • Personbevis behövs ofta och det beställer du enkelt hos Skatteverket
 • Om du är arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen ska du bifoga intyg från dem som styrker det
 • Kopior på skolbetyg
 • Bifoga eventuellt arbets- eller praktikintyg om du har erfarenhet inom det aktuella yrkesområdet
 • Du ska skriva ett personligt brev som tar upp följande
  • Varför söker du denna utbildning?
  • Vad känner du till om yrket?
  • Har du praktiserat eller arbetat inom yrket? Vad var då dina uppgifter och när praktiserade du?
  • Känner du människor som arbetar inom yrket? 
  • Varför det är viktigt för dig att kunna läsa på distans (om du valt det), till exempel att då kan du få studier och privatliv att fungera tillsammans
  • Är det något annat du tycker är viktigt att berätta?

Frågor?
Har du några frågor får du eller din studievägledare gärna kontakta oss Det finns också bra information till studievägledare/SYV här.

Vi på Leep önskar lycka till med din ansökan!

* Om din studievägledare sagt till dig att använda din hemkommuns ansökningsformulär eller följa en särskild rutin ska du såklart göra det.