Tack för kursanmälan frisör!

Vi ser fram mot att få lära dig bli en duktig frisör.

Informationen på denna sida får du även i det mejl vi skickat dig.  I din mejlbox har du fått en kopia på din kursanmälan. Vi ber dig kontrollera att allt blivit rätt då den blir underlag för det utbildningsavtal (och eventuella kreditavtal) vi om ett par vardagar mejlar dig för digital underskrift. Har du sökt kredit kommer vi även mejla avtalshandlingar till borgensmannen på samma vis.

Har du sökt kredit har din borgensman också fått detta mejl och nedanstående är aktuellt även för borgensman.

Observera att din kursanmälan är inte riktigt klar än: 

  1. Vi ska först gå igenom kursanmälan, göra eventuell kreditkontroll och se till att det finns ledig utbildningsplats. Har vi några frågetecken kontaktar vi dig.
  2. Ser allt bra ut mejlar vi avtalshandlingar för genomläsning och underskrift.
  3. Du skriver under avtalshandlingar med ditt Bank-ID. (Kontakta oss om du saknar BankID.) Genom din underskrift blir din kursanmälan bindande och vi reserverar en kursplats till dig. 
  4. Vi mejlar en formell kallelse till din kursstart tillsammans med praktisk info. 
  5. Fakturor kommer vi att skicka till dig med vanlig post.

Frågor? Hör av dig!
Är det något du undrar kan du alltid höra av dig till oss. Har du ångrat dig eller skickat kursanmälan av misstag uppskattar vi om du säger till.