Allmänna villkor

Information om din ångerrätt och lagstadgade rätt som konsument, allmänna avtalsvillkor samt kreditvillkor som pdf-filer du kan läsa på skärmen eller ladda ner och läsa eller skriva ut.

Läs & ladda ner PDF
DIN LAGSTADGADE ÅNGERRÄTT OCH RÄTTIGHETER SOM KONSUMENT
AVTALSVILLKOR
KREDITVILLKOR
STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION