Svensk lag väger tyngre än branschregler

Som en del av det offentliga skolsystemet är vi starkt kopplade till lagar och förordningar som kräver att vi sätter våra elever i fokus. Det gör vi mer än gärna för det är i linje med våra värderingar.

Medlemmar i bransch- och intresseorganisationer består i de flesta fall av branschens arbetsgivare, importörer och grossister, men även privatskolor och aktiva skönhetshantverkare. Därför är medlemmarna ibland konkurrenter till oss – och ibland till dig den dag du är färdigutbildad.

Vi kan inte följa olika regelverk samtidigt

Intresseorganisationer har sina egna regelverk för godkännande som i vissa fall krockar med de lagar och förordningar Leep måste följa. Eftersom bransch- och intresseorganisationer självklart ska sträva efter att gynna sina egna medlemmar kan det leda till konflikt med vårt uppdrag att alltid sätta våra elevers behov och kunskapsutveckling i fokus.

Måste vi välja sida väljer vi våra elevers

Vi påstår inte att bransch- och intresseorganisationernas egna regler bryter mot någon lagstiftning. Men vi kan inte följa deras regler samtidigt som vi ska följa de lagar och förordningar som gäller en skola inom det offentliga utbildningssystemet. Det vore inte korrekt mot våra elever, eller ens möjligt.

Låt oss ge ett par exempel.

Titta på vår nagelutbildning
Vi har gjort succé med vår flexutbildning (deldistans) till nagelterapeut men skulle inte kunna erbjuda den om vi följde vissa branschregler för ”godkända” skolor eftersom bara traditionell utbildning i klassrum accepteras. Vi följer istället Skolverkets målsättning att vuxna elevers undervisning ska vara fri i tid och rum och anpassat oss efter våra elevers behov och önskemål.

Sedan tog vi ett steg till
Vi utökade med en helt distansbaserad utbildning till nagelterapeut. Våra elever får lika bra kunskaper och träning som i vår traditionella undervisning och de får lika mycket återkoppling, individuellt lärarstöd och fokus på den personliga kunskapsutvecklingen. Vi lever trots allt i tjugoförsta århundradet och använder därför digitala hjälpmedel och arbetar i samklang med de senaste forskningsrönen inom pedagogik och didaktik. Vi har till exempel en filmstudio där vi producerar eget undervisningsmaterial.

Detsamma gäller våra utbildning till frisör
Vi har utbildat frisörer på distans sedan 2012. Omöjligt och otänkbart påstår somliga. Absolut möjligt säger vi som gjort det i flera år. Vi tänkte utanför boxen, planerade noga och förberedde oss väldigt länge. De flesta av våra distansfrisörer är komvuxelever och beviljade distansutbildning till frisör av sina respektive hemkommuner.

Men även inom makeup och fransar
Vi bjuder sedan flera år på nytänkande med distans- och flexutbildningar och annorlunda uppbyggda utbildningar baserade på våra elevers önskemål och faktiska behov. Även detta helt i samklang med aktuell lagstiftning och förordningar från svenska myndigheter.

Klicka vidare och upptäck att intresseorganisationerna gör en del bra.