Branschorganisationerna gör mycket bra

Att bjuda på yrkesinspiration och sprida information om säker hantering av kemiska preparat är ett par exempel. De arbetar också för att en konsument ska öka sina chanser att få hår, naglar eller makeup fixat av en yrkesutövare med god kunskapsnivå och professionalitet. 

Vi har vissa gemensamma mål

Vi har inga invändningar mot organisationernas försök att påverka kvaliteten på de många helt fristående utbildningar som står utanför det officiella, myndighetsgranskade utbildningssystemet. Även vi vill att skönhetsbranschen ska blomstra och präglas av duktiga och seriösa aktörer.

Däremot förespråkar vi fri konkurrens istället för nyckfulla regler och föreskrifter för skolor som bästa sättet att ge elever prisvärda utbildningar av bra kvalitet baserade på vuxna elevers faktiska behov och önskemål.

Dramatisk skillnad mellan lagar och åsikter!

Man kan gå med i en bransch- eller intresseorganisation (till exempel SEYF, SANSA eller Frisörföretagarna) om man delar deras åsikter, ser ett värde i medlemskapet och uppfyller deras kriterier. Man kan också välja bort medlemsskap om man har en andra åsikter, andra värderingar eller följer andra regelverk.

Vi är inte medlemmar i någon av dessa branschorganisationer. Vi är däremot en stolt del av det offentliga utbildningssystemet i Sverige och är istället medlemmar i Friskolornas riksförbund och SAUF. 

Egenintresset ljuger aldrig

En bransch- eller intresseorganisation drivs som namnet antyder av ett ”intresse” – som regel de egna medlemmarnas. Inte ditt, vårt eller konsumenternas intresse – utan medlemmarnas. Därför kan de vilja att utbildningar ska utformas på ett sätt som passar medlemsföretagens åsikter, oavsett om det krockar med vad som beslutats av Sveriges riksdag, regeringen och Skolverket.

Läs om den stora skillnad mellan företagsvärlden och konsumentvärlden när du ska handla produkter.