Vem "godkänner" utbildningar?

Vi får ibland frågan om vi är ”godkända” av någon viss bransch- eller intresseorganisation inom skönhetsyrken. Vårt svar är ett glatt nej – för vi följer betydligt vassare regler i form av skollagstiftning och myndighetskrav.

Leep ingår i det offentliga skolsystemet

Leep är utbildningsanordnare inom gymnasial vuxenutbildning i skönhetshantverk sedan många år. Lite förenklat är vi en friskola på samma sätt som Hermods, NTI och Akademedia men inom vuxenutbildning till yrken inom hår, naglar, makeup och fransar. Plus att vi utbildar våra privatelever i exakt samma anda.

Leep är medlem i Friskolornas Riksförbund och medlem i SAUF – Sveriges Auktoriserade UtbildningsFöretag

Vi följer stränga lagar och myndighetskrav

Vi fungerar som vilken grundskola eller gymnasieskola som helst och följer omfattande krav som svenska myndigheter ställer på oss, till exempel skollagstiftning och förordningar från Skolverket. Vår utbildning av komvuxfrisörer står dessutom under tillsyn av Statens skolinspektion som tilldelat oss betygssättningsrätt. Vi får regelbundna kontrollbesök från svenska kommuner som vi har nära samarbete med och räknar också med tillsynsbesök från Skolinspektionen.

Att vi granskas och regleras av svenska myndigheter är en utmärkt garanti för att du väljer en skönhetsskola som enligt lag måste sträva efter att ge dig en utomordentligt bra utbildning och goda kunskaper vid examen.

Europass – ditt yrkesbevis som gäller i hela EU

Skolverket slår fast att en gymnasie- eller komvuxutbildning till frisör eller stylist ska göra dig helt redo att arbeta i yrket efter examen. Det har vi alltid som mål med våra utbildningar.

europass-logo-1

Du som går vår komvuxutbildning till frisör eller stylist och dessutom har godkänt i dina kärnämnen har rätt att skaffa ett Europass, ett formellt yrkesbevis som gäller inom hela EU och bekräftar att du gått en yrkesutbildning som regleras av Sveriges riksdag, regeringen och Skolverket.

Varför gör vi inte alltid som branschorganisationerna tycker?

Därför att vi följer andra, betydligt hårdare krav från myndigheter som i viktiga delar krockar med branschorganisationernas åsikter.

Bransch- och intresseorganisationer hänvisar ibland till de lagar och förordningar som reglerar vår skola när de utformar sina egna regler för skolor. Det är ett steg i rätt riktning. Men de blandar samtidigt in egna åsikter om hur skolor och utbildningar borde utformas. Det gör att intresseorganisationernas olika regelverk för skolor krockar med de myndighetskrav vi måste följa in i minsta detalj.

Det här är den främsta anledningen till att vi inte söker medlemskap eller deras ”godkännande”. Vi erbjuder dig istället ett myndighetskontrollerat alternativ utformat för att sätta dig som elev i centrum.

Kontakta oss gärna om du har några frågor så berättar vi mer. Du kan också läsa vidare på länken nedan.

Läs om de många lagar och regler vi ska följa