Våra utbildningsformer

Inom varje utbildning erbjuder vi de undervisningsformer som passar varje  kurs bäst och i de flesta fall kan du välja bland flera alternativ.

Ibland kan en enstaka utbildning vara lite annorlunda utformad med speciallösningar för att det passar en viss utbildning bättre, men följande tre utbildningsformer är de som förekommer mest.

Distansutbildning

En uppskattad och växande utbildningsform som minimerar ditt behov av att resa eller ta ledig från jobbet. I normalfall kommer du till skolan på uppstartsdagen och genomför resten av utbildningen, även examination, på distans via skolans lärplattform. Utformningen är något annorlunda för enstaka utbildningar. På vissa utbildningar kan du också göra uppstarten på distans och då behöver du inte komma till skolan i Malmö alls.

Flexutbildning

Ger dig det bästa av två världar; fysiska träffar med lärare och klasskamrater varje vecka samtidigt som du sköter en stor del av din undervisning och träning hemifrån på de tider du själv väljer.

Flexutbildning innebär att du kommer till skolan i Malmö en dag i veckan under hela kurstiden. Vissa flexutbildningar kan ha något annorlunda utformning. Till det kommer undervisning, träning och inlämningsuppgifter du gör på distans via skolans lärplattform.

Platsutbildning

En traditionell utbildningsform vi använder inom både frisörutbildningen och vissa korta utbildningar där detta passar bäst.

Normalt har du tillgång till skolans lärplattform under hela studietiden med ett innehåll anpassat för kursen och just denna studieform. Vid mycket korta utbildningar har du ofta tillgång till lärplattformen under viss tid efter kursdagen så du kan repetera och återvända till avsnitt du vill träna extra på.