Tipsa en vän och få presentkort värt 1000 kronor!

Har du en vän som vill lära sig ett skönhetsyrke?

Du som tidigare gått eller går en utbildning på Leep får just nu ett presentkort på 1000 kronor för varje utbildning du får vänner att gå hos oss. Du kan samla upp till 3000 kronor att använda till vidareutbildning på Leep eller shopping på eyecandy.se

Gör så här!

1. Rekommendera våra utbildningar till en vän.

2. När din vän anmäler sig till en utbildning ska vännen på kursanmälan dessutom fylla i
ditt namn, din mejladress och ditt telefonnummer samt ”Kampanj 1” (texta!)

3. När din vän börjat sin utbildning enligt kampanjvillkoren får du ett presentkort på 1000 kronor.

Fullständiga kampanjvillkor nedan.

Vad firar vi?

Detta är den första av flera kampanjer under 2016 för att fira att Leep fyller 10 år!

untitled-

 

 

Kampanjvillkor

 • Genom att delta i denna aktivitet godkänner du följande villkor för din medverkan som kampanjdeltagare.

Läs mer

 • Med kampanjdeltagare menas du som genom rekommendationer av skolans utbildningar till vänner och bekanta har möjlighet att få presentkort. Med elev avses den vän som genom din rekommendation börjar en utbildning på Leep. 
 • Du måste gå eller ha gått en utbildning  på Leep för att kunna delta. Om du påbörjade din utbildning före 2014 kan du komma behöva uppvisa betyg från Leep för att styrka att du varit elev. Kampanjdeltagare som är okänd för Leep och inte kan uppvisa betyg diskvalificeras.
 • Presentkortet tillfaller dig.
 • Din vän ska gå sin utbildning på Leep som privatelev. Elev som börjar sin utbildning genom kommunal vuxenutbildning berättigar inte till presentkort.
 • Din vän ska påbörja sin utbildning under 2016 och fullfölja den i sådan omfattning att Leep har rätt att erhålla full kursavgift.
 • Den vän som anmäler sig till utbildning ska i anmälningsblankettens noteringsfält skriva ”Kampanj 1” samt ange ditt fullständiga namn, e-postadress och telefonnummer. Är uppgifterna otydliga, ofullständiga eller oriktiga kan kampanjbidraget komma att makuleras. 
 • Du kan samla ihop max tre presentkort á 1 000 kronor. Ett presentkort utgår per utbildning där kursavgiften överstiger 5 000 kronor. 
 • Du kan inte rekommendera dig själv som elev.
 • Presentkort kan användas vid köp av utbildningar på Leep AB eller i webbshoppen eyecandy.se.
 • Din väns kursanmälan hanteras enigt samma rutiner som för övriga sökande och plats kan inte garanteras på viss utbildning eller startdatum, inte heller till utbildning som ställer särskilda krav på kursdeltagaren, exempelvis läkarintyg, särskilda förkunskaper eller annat enligt skolans ordinarie regler. 
 • Presentkort är en värdehandling och förlorat presentkort ersätts inte. 
 • Presentkort ska nyttjas inom ett år efter att det utfärdats.
 • Presentkort kan inte bytas mot kontanter. 
 • Presentkort ska i första hand användas för att reglera eventuella mellanhavanden mellan Leep AB och kampanjdeltagaren. Har Leep fordran på kampanjdeltagare genom exempelvis avbetalningskontrakt har Leep rätt att avräkna presentkortets värde mot fordran så att den eller de sista delbetalningarna reduceras med motsvarande värde. Har Leep annan fordran på kampanjdeltagare avräknas presentkortet mot faktisk fordran på eleven. 
 • Anställda och medarbetare på Leep AB samt deras familjemedlemmar kan inte delta i kampanjen.
 • Kampanjdeltagare betalar eventuell vinstskatt på presentkort. För att få ditt presentkort behöver du därför lämna dina personuppgifter inklusive personnummer. 
 • De person- och kontaktuppgifter vi samlar in om dig under kampanjen kommer att lagras och behandlas för administration av kampanjen.
 • Leep förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan diskvalificera kampanjdeltagare som uppenbart missbrukar kampanjens syfte.
 • Alla beslut som tas av Leep AB med anledning av kampanjen är slutgiltiga och kan ej överklagas.
 • Leep AB är inte ansvarigt för kampanjdeltagares möjlighet att delta i aktiviteten eller om medverkan begränsas av orsak som ligger utanför Leep ABs kontroll, till exempel förändringar i lagstiftning, tekniska hinder, försenad postgång, försvunnen post eller ofullständiga alternativt felaktiga uppgifter från dig eller din vän.
 • Du som ska få presentkort meddelas på e-post, telefon eller brev.
 • Denna kampanj omfattar kursanmälningar som uppfyller kampanjvillkoren samt är Leep AB tillhanda från och med den 2 februari 2016 och kampanjen är i gång minst februari månad ut. Kampanjen kan även därefter vara aktiv till dess Leep AB med två veckors framförhållning meddelar på skolans hemsida sista datum för kampanjen. Kursanmälningar inkomna efter detta slutdatum berättigar inte längre till presentkort.