Vinn 10 000 kr i återbetalning!

Börja en utbildning i oktober så kan du vinna tillbaka 10.000 kronor av kursavgiften! 

Våra elever är ofta fulla av kreativitet och idéer. Är du det också kan du vinna tillbaka hela 10 000 kronor av kursavgiften för utbildningar du påbörjar i oktober 2016.

Superenkelt!

1. Börja en av våra utbildningar med kursstart i oktober 2016.

2. Skriv den bästa och fyndigaste motiveringen till varför just du ska vinna 10 000 kronor.

Själva tävlingen sker första veckan i november via skolans lärplattform, alltså skolans digitala klassrum. Allt du behöver göra efter kursstart – utöver att plugga och ha kul! – är att hålla utkik efter tävlingen och lämna in ditt tävlingsbidrag.

Du hittar alla tävlingsdetaljer nedan.

Vad firar vi?

Leep fyller 10 år och det firar vi med tävlingar och erbjudanden under hela 2016!

 

jubileum

Tävlingsregler och villkor

 • Genom att delta i denna tävling godkänner du nedanstående villkor för din medverkan.

Läs mer

 • För att vara tävlingsdeltagare måste du påbörja en utbildning som privatelev i oktober månad 2016.
 • Även du som sedan länge anmält dig till  en kursstart i oktober kan delta i tävlingen.
 • Tävlingen omfattar alla kursstarter i skolans ordinarie, schemalagda kursutbud med start under oktober 2016 som du hittar på vår hemsida.
 • Tävlingsmomentet går ut på att ge den bästa och fyndigaste motiveringen till varför just du ska vinna. Tävlingsbidrag ska vara skrivet på svenska och kortfattat (max 25 ord). Max ett tävlingsbidrag per deltagare.
 • Tävlingen pågår under vecka 45 (7/11 – 13/11 2016) och genomförs på skolans lärplattform. Inbjudan till tävlingsdeltagare kommer på lärplattformen.
 • Tävlingsbidrag ska vara inskickat via lärplattformen senast den 13 november klockan 23.59. Tävlingsbidrag inlämnade därefter eller på annat vis än via lärplattformen exkluderas.
 • Tävlingsdeltagare måste vara en fysisk person, ej organisation eller företag.
 • Vinsten på 10 000 kronor betraktas som en prisreduktion på redan avtalad kursavgift och ska i första hand användas för att reglera befintliga ekonomiska mellanhavanden mellan vinnaren/betalaren och Leep AB, och i andra hand för återbetalning av kursavgift.
 • Vinnare som gått utbildning som kostar mindre än vinsten får presentkort på mellanskillnaden. Detta kan användas för betalning av utbildningar på Leep eller inköp av produkter via Leep. Presentkort kan ej inlösas mot kontanter och är giltigt till den siste december 2017. Presentkort är värdehandling och förlorat presentkort ersätts ej.
 • Om annan än tävlingsdeltagaren betalat utbildningen eller ingått kreditavtal med Leep AB för tävlingsdeltagarens räkning tillfaller vinsten den som Leep har det ekonomiska mellanhavandet med.
 • Vinnare utses av en jury bestående av medarbetare på Leep AB. Juryns beslut är slutgiltigt och kan ej överklagas.
 • Vinnare meddelas via antingen lärplattformen, på e-post eller på telefon.
 • Vinnaren kan komma att presenteras i sociala media med namn, bostadsort och själva tävlingsbidraget.
 • Elev som flyttar sin kursstart till annan datum än i oktober 2016 eller pausar för att fortsätta utbildningen tillsammans med annan klass med startdatum utanför maj månad kan inte länge delta i tävlingen.
 • Skolans allmänna regler för kursanmälan, betalningsvillkor och annat gäller som vanligt. Du kan till exempel inte garanteras plats på viss utbildning eller startdatum, inte heller till utbildning som ställer särskilda krav på kursdeltagaren, exempelvis läkarintyg, särskilda förkunskaper eller annat enligt ordinarie regler. Enligt samma regler kan även kursstart ställas in vid för lågt deltagarantal.
 • Anställda och medarbetare på Leep AB samt deras familjemedlemmar kan inte delta i tävlingen.
 • Tävlingsdeltagare (i förekommande fall den som bekostat utbildningen) betalar eventuell vinstskatt på vinsten.
 • De person- och kontaktuppgifter vi samlar in om dig specifikt för tävlingen kommer att lagras och behandlas för administration av tävlingen.
 • Leep förbehåller sig rätten diskvalificera tävlingsdeltagare som uppenbart missbrukar tävlingens syfte.
 • Leep AB är inte ansvarigt för tävlingsdeltagares möjlighet att delta eller om medverkan begränsas eller hindras av orsak som ligger utanför Leeps kontroll, till exempel förändringar i lagstiftning, tekniska hinder, försenad eller försvunnen post, ofullständiga eller felaktiga kontaktuppgifter och liknande.