1 000 kronor rabatt på kursavgiften!

Du som senast 30 juni anmäler dig till en utbildning med start till hösten får 1.000 kronor rabatt på kursavgiften! Rabatten gäller för upp till två kursstarter så du kan spara 2.000 kronor.

Var ute i god tid så tjänar du på att boka din höststart redan nu! Du hittar alla detaljer nedan.

Vad firar vi?

Leep fyller 10 år och det firar vi med tävlingar och erbjudanden under hela 2016!

närbild lägger kajallinje

 

Kampanjvillkor

 • Genom att nyttja detta kampanjerbjudande accepterar du nedanstående villkor.

Läs mer

 • För att få rabatten måste du senast den 30 juni gjort en bindande kursanmälan till en eller flera utbildningar med ordinarie start under höstterminen  2016.
 • Du kan göra bindande anmälan till maximalt två kursstarter under hösten med rätt till 1.000 kronor rabatt per kurs.
 • Du som redan anmält dig till  en kursstart under hösten får naturligtvis också rabatten helt automatiskt.
 • Erbjudandet gäller alla kursstarter i skolans ordinarie, schemalagda kursutbud med start höstterminen 2016 som du hittar på vår hemsida.
 • Bindande kursanmälan måste vara Leep AB tillhanda senast den 30 juni. Därefter finns en veckas marginal då eventuellt kreditavtal eller annat ska hinna godkännas samt bli påskrivet av samtliga parter. Observera att skolan är helt stängd för semester mellan 11 juli och 5 augusti och under denna tid har vi ingen möjlighet att hantera kursanmälningar, kreditavtal, frågor eller annat. Alla sådana ärenden hanteras åter den 8 augusti och framåt.
 • Kampanjen gäller enbart kursavgifter och enbart elever som går utbildning som privatelev, ej elever genom kommunala vuxenutbildningen och ej kostnader för eventuella utrustningskit som är tillval för vissa utbildningar.
 • Erbjudandet fungerar som prisreduktion på angivet listpris för kursavgiften.
 • Erbjudandet gäller också i kombination med den rabatt du kan få om du går flera kurser, men kan ej kombineras med andra eventuella erbjudanden eller rabatter.
 • Skolans allmänna regler för kursanmälan, betalningsvillkor, regler kring konsumentens ångerrätt och annat gäller som vanligt. Du kan inte garanteras plats på viss utbildning eller startdatum, inte heller till utbildning som ställer särskilda krav på kursdeltagaren, exempelvis läkarintyg, särskilda förkunskaper eller annat enligt ordinarie regler. Enligt samma regler kan även kursstart komma att flyttas eller ställas in vid för lågt deltagarantal.
 • Rabatten gäller endast när det är till höstterminen du gör din ursprungliga kursanmälan,  inte om du byter datum på en kursstart från annan termin till höstterminen. 
 • Leep AB är inte ansvarigt för din möjlighet att nyttja erbjudandet eller om nyttjande av erbjudandet begränsas eller hindras av orsak som ligger utanför Leeps kontroll, till exempel förändringar i lagstiftning, tekniska hinder, försenad eller försvunnen post, ofullständiga eller felaktiga kontaktuppgifter och liknande.